Loading...
ORGANIZAČNÝ VÝBOR 2017-11-06T08:55:20+00:00

USPORIADATEĽ

Na základe poverenia Ministerstva školstva SR

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE – Ústav telesnej výchovy a športu

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.rektor TUZVO
predseda
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.ministerka, MŠVVaŠ SR
člen
PaedDr. Július Dubovský prezident SAUŠ
člen
Ing. Lenka Balkovičováprimátorka mesta Zvolen
člen
Ing. Miroslav Kuseinpredseda Správnej rady TUZVO
člen

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

RNDr. Andrej Jankech, PhD.prorektor TUZVO
Predseda OV
PaedDr. Martin Kružliak, PhD.vedúci ÚTVŠ
Podpredseda OV
Mgr. Alena Cepková, PhD.zástupca SAUŠ
Podpredseda OV

PREDSEDOVIA KOMISIÍ

doc. Ing. Josef Drábek, CSc.prorektor TUZVO
Hospodárska komisia
Ing. Miroslava CibulováŠDJ CUP
Ubytovacia komisia
Ing. Miroslava KmeťováŠDJ CUP
Stravovacia komisia
PaedDr. Stanislav Azor, PhD.zamestnanec ÚTVŠ
Šport.-techn. a rozhodcovská komisia
Ing. Viera Tallovákancelárka TUZVO
Propagačná komisia
Ing. Marianna Krivošíkovázamestnanec TUZVO
Propagačná komisia
Ing. Miroslav Chovan, ArtD. zamestnanec KDNI DF
Propagačná komisia
Mgr. Karin Baisová, PhD.zamestnanec ÚTVŠ
Zdravotná komisia
Ing. Pavol Gejdoš, PhD.zamestnanec KPH DF
Kultúrno-spoločenská komisia
PaedDr. Martin Kružliak, PhD.vedúci ÚTVŠ
Tlačová komisia
Mgr. Alena Cepková, PhD.zástupca SAUŠ
Tlačová komisia
Ing. Marianna Krivošíkovázamestnanec TUZVO
Tlačová komisia
Ing. Ján Molnárvedúci R OIP
Technická komisia
Imrich Vidazamestnanec ÚTVŠ
Technická komisia
Ondrej Mazúchzamestnanec OIP ÚQ R
Dopravná komisia
Slavomíra Majorovázamestnanec ÚTVŠ
Sekretariát OV

RIADITELIA SÚŤAŽÍ

Ing. Ján Jurčiak BEDMINTON
jan.jurciak@gmail.com
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.BEŽECKÉ LYŽOVANIE
bozena.paugschova@umb.sk
PaedDr. Ján PrachárBIATLON
slavomira.majorova@tuzvo.sk
PaedDr. Martin Kružliak, PhD.FLORBAL
martin.kruzliak@tuzvo.sk
Rastislav KollárFUTSAL
rastislav.kollar@umb.sk
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.HOKEJ
lukas.opath@umb.sk
Prof. RNDr. František Kačík, PhD.KARATE
frantisek.kacik@tuzvo.sk
Ing. Diana Hamáry GurováLUKOSTREĽBA
didi.gurova@gmail.com
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.STOLNÝ TENIS
perhacova@tuzvo.sk
Ing. Zuzana NiščákováTANEČNÝ ŠPORT
niscakova.zuzana@gmail.com
PaedDr. Jiří Michal, PhD.ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
jiri.michal@umb.sk
Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.PRETLÁČANIE RUKOU
gabriel.harcarik@tuke.sk
Ľudovít SlašťanTLAK NA LAVIČKE
ludovitslastan@gmail.com