Bodovacia súťaž o „Cenu prezidenta SAUŠ“ 2018-02-16T13:52:43+00:00

Bodovacia súťaž o „Cenu prezidenta SAUŠ“

VYSOKÉ ŠKOLY

1 UK Bratislava 111
2 TUKE Košice 99
3 TUZVO Zvolen 77
4 UMB Banská Bystrica 70
5 UNIZA Žilina 49
6 UKF Nitra 39
7 STU Bratislava 36
8 PU Prešov 34
9 UCM Trnava 29
10 UPJŠ Košice 29
11 APZ Bratislava 24
12 SPU Nitra 21
13 Paneurópska VŠ Bratislava 19
14 TnUAD Trenčín 17
15 AOS Liptovský Mikuláš 17
16 EUBA Bratislava 16
17 SZU Bratislava 11
18 VŠ Danubius BA 9
19 TTU Trnava 8
20 KU Ružomberok 4

STREDNÉ ŠKOLY

1 Spojená škola Slančíkovej Nitra 19
2 Evanjelické gymnázium Košice 14
3 SOŠ Zvolen 12
4 Gymnázium Košice, Šrobárová 1 10
5 Gymnázium Kežmarok 10
6 Gymnázium Partizánske 9
7 Gymnázium Hnúšťa 8
8 Gymnázium Levice 7
9 ŠG Banská Bystrica 6
10 Stredná zdrav. škola Nové Zámky 6
11 Gymnázium VBN 6
12 Gymnázium MR ZH 6
13 Gymnázium Brezno 5
14 Gymnázium CM Nitra 5
15 GJH 5
16 SPŠD Zvolen 5
17 OA Trnava 5
18 TA Zvolen 5
19 Gymnázium Poprad 4
20 Športové gymnázium Košice 4
21 Gymnázium Sučany 4
22 Škola úžitkového výtvarníctva 4
23 SOŠ-it 4
24 Gymnázium SNV 4
25 SOSOS ZH 4
26 Gymnázium Detva 3
27 SSOST ZH 3