Loading...
Home 2017-11-08T09:20:17+00:00

DO OTVORENIA ZIMNEJ UNIVERZIÁDY SR ZOSTÁVA

53D 01H 16M 04S

BEDMINTON

FUTSAL

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

LUKOSTREĽBA

KARATE

BIATLON

PRETLÁČANIE RUKOU

STOLNÝ TENIS

HOKEJ

TLAK NA LAVIČKE

TANEČNÝ ŠPORT

FLORBAL

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

PROPOZÍCIE

Termín ZU SR 2018 5. – 9. 2. 2018.
Termíny súťaží v lyžiarskych športoch sú stanovené podľa termínov podujatí, ktoré organizujú jednotlivé športové zväzy. Kvalifikácie sa uskutočnia v regiónoch do 15. 12. 2017. Za dodržanie termínov a organizáciu turnajov zodpovedajú predsedovia RR SAUŠ a regionálny ŠTK SAUŠ. Náklady na kvalifikačné turnaje hradia regionálne rady SAUŠ.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády v termíne do 10. 01. 2018.

Predsedovia ŠK SAUŠ pošlú nominácie (aj s prihláškami) v kolektívnych a individuálnych športoch na ZU SR 2016 elektronicky riaditeľom súťaží ZU SR 2018 do 17. 01. 2018.

  • Športovci štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017.
  • Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov.
  • Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.
  • V kolektívnych športoch  štartuje jeden  výber univerzity z príslušného regiónu (región Bratislava, Západ, Stred, Východ), ktorý sa prihlási do súťaže v určenom termíne. Nominačný list družstva musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu.
  • V individuálnych športoch športovec štartuje za univerzitu, môže štartovať aj študent maturitného ročníka 2017/2018.
  • Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
  • Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu.

Počty hráčov v kolektívnych športoch na ZU SR 2018:

  • Futsal muži: 12
  • Florbal muži: 17
  • Hokej muži: 22

Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel príslušných športových federácií.

Finále systémom každý s každým. Výnimku v pravidlách môžu určiť predsedovia ŠK SAUŠ. Systém kvalifikácií bude určený predsedom ŠK SAUŠ podľa počtu prihlásených družstiev.

Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ. Ubytovanie a stravu hradí organizátor.

Víťazné družstvo získava titul „VÍŤAZ ZIMNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018“. Prvé tri miesta získavajú poháre a medaile. Najúspešnejšia univerzita (VŠ) získava „CENU PREZIDENTA SAUŠ“.

Bodovacia súťaž:
V kolektívnych a individuálnych športoch je rovnaký systém. Bodujú sa zvlášť ženy a muži, víťazná škola môže získať za š port maximálne 6 bodov v kategórii mužov a 6 bodov v kategórii žien.
1. miesto – 6 bodov
2. miesto – 5 bodov
3. miesto – 4 body
4. miesto – 3 body
5. miesto – 2 body
6. miesto – 1 bod
V prípade rovnakého umiestnenia sa body delia (napr. v karate za dve tretie miesta získava každý 3,5 bodu).

PARTNERI