Loading...
Home 2018-02-12T12:08:22+00:00

BEDMINTON

bedminton
futsal

FUTSAL

BEŽECKÉ LYŽOVANIE

bezecke_lyzovanie
lukostrelba

LUKOSTREĽBA

KARATE

BIATLON

biatlon

PRETLÁČANIE RUKOU

STOLNÝ TENIS

HOKEJ

hokej

TLAK NA LAVIČKE

TANEČNÝ ŠPORT

FLORBAL

florbal

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

PROPOZÍCIE

Termín ZU SR 2018 5. – 9. 2. 2018.
Termíny súťaží v lyžiarskych športoch sú stanovené podľa termínov podujatí, ktoré organizujú jednotlivé športové zväzy. Kvalifikácie sa uskutočnia v regiónoch do 15. 12. 2017. Za dodržanie termínov a organizáciu turnajov zodpovedajú predsedovia RR SAUŠ a regionálny ŠTK SAUŠ. Náklady na kvalifikačné turnaje hradia regionálne rady SAUŠ.

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády v termíne do 10. 01. 2018.

Predsedovia ŠK SAUŠ pošlú nominácie (aj s prihláškami) v kolektívnych a individuálnych športoch na ZU SR 2016 elektronicky riaditeľom súťaží ZU SR 2018 do 17. 01. 2018.

  • Športovci štartujú na International Student Identity Card  (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017.
  • Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov.
  • Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR.
  • V kolektívnych športoch  štartuje jeden  výber univerzity z príslušného regiónu (región Bratislava, Západ, Stred, Východ), ktorý sa prihlási do súťaže v určenom termíne. Nominačný list družstva musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu.
  • V individuálnych športoch športovec štartuje za univerzitu, môže štartovať aj študent maturitného ročníka 2017/2018.
  • Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.
  • Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu.

Počty hráčov v kolektívnych športoch na ZU SR 2018:

  • Futsal muži: 12
  • Florbal muži: 17
  • Hokej muži: 22

Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel príslušných športových federácií.

Finále systémom každý s každým. Výnimku v pravidlách môžu určiť predsedovia ŠK SAUŠ. Systém kvalifikácií bude určený predsedom ŠK SAUŠ podľa počtu prihlásených družstiev.

Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ. Ubytovanie a stravu hradí organizátor.

Víťazné družstvo získava titul „VÍŤAZ ZIMNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2018“. Prvé tri miesta získavajú poháre a medaile. Najúspešnejšia univerzita (VŠ) získava „CENU PREZIDENTA SAUŠ“.

Bodovacia súťaž:
V kolektívnych a individuálnych športoch je rovnaký systém. Bodujú sa zvlášť ženy a muži, víťazná škola môže získať za š port maximálne 6 bodov v kategórii mužov a 6 bodov v kategórii žien.
1. miesto – 6 bodov
2. miesto – 5 bodov
3. miesto – 4 body
4. miesto – 3 body
5. miesto – 2 body
6. miesto – 1 bod
V prípade rovnakého umiestnenia sa body delia (napr. v karate za dve tretie miesta získava každý 3,5 bodu).