Priebeh športových súťaží 2018-02-05T15:08:23+00:00
HOKEJ – Zimný štadión 1. zápas 9:30 UK Bratislava – UNIZA
2. zápas 12:30 UKF Nitra – EU Bratislava
  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZU SR – 12,00 hod.
Kongresové centrum Študentského domova Ľ. Štúra
  TANEČNÝ ŠPORT – telocvičňa ÚTVŠ TU 15:20 – 17:00
HOKEJ – Zimný štadión ZÁPAS O TRETIE MIESTO 9:30
FINÁLE 12:30
  FLORBAL – telocvičňa Badín 1. zápas 12:00 TUZVO – UNIZA
2. zápas 14:30 UK Bratislava – TUKE
3. zápas 17:00 TUKE – UNIZA
4. zápas 19:00 UK Bratislava – TUZVO
  BEDMINTON – telocvičňa ÚTVŠ TU 9:30 – 18:00
  FLORBAL – telocvičňa Badín 5. zápas 9:00 TUKE – TUZVO
6. zápas 11:00 UNIZA – UK Bratislava
  STOLNÝ TENIS – telocvičňa ÚTVŠ TU 9:30 – 19:00
KARATE – telocvičňa ÚTVŠ TU 11:00 – 13:30
BENCHPRESS  – telocvičňa ÚTVŠ TU 10:00 – 12:30
ARMWRESTLING – telocvičňa ÚTVŠ TU 14:00 – 17:00
FUTSAL  – telocvičňa Badín 1. zápas 14:00 podľa rozlosovania
2. zápas 15:00 podľa rozlosovania
3. zápas 16:00 podľa rozlosovania
4. zápas 17:00 podľa rozlosovania
FUTSAL– telocvičňa Badín 5. zápas 10:00 podľa rozlosovania
6. zápas 11:00 podľa rozlosovania
ÚČASTNÍCI: UPJŠ KE, UMB BB, SPU NT, APZ BA
LUKOSTREĽBA – telocvičňa ÚTVŠ TU 9:30 – 13:00
  BIATLON – Osrblie 9:00 – 12:00
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE  – Vyšná Boca- Bačova roveň 9:30 – 13:00
  ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE – Vyšná Boca – Bačova roveň 9:30 – 13:00