Otvorenie 2018-02-06T10:05:56+00:00

Slávnostné otvorenie Zimnej univerziády Slovenskej republiky 2018

V pondelok 5. februára 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) uskutočnilo slávnostné otvorenie celoslovenského športového akademického podujatia „V. Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018“ za účasti prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfa Kropila, primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej, prezidenta Slovenskej asociácie univerzitného športu Júliusa Dubovského, predsedu organizačného výboru Zimnej univerziády Andreja Jankecha, prezídia Slovenskej rektorskej konferencie, rektorov a prorektorov slovenských univerzít, ktoré úzko spolupracujú s TUZVO a ďalších významných hostí.

Zimnú univerziádu SR 2018 prostredníctvom videopríhovoru oficiálne otvorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor usporiadateľskej Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil privítal účastníkov na akademickej pôde univerzity s tým, že považuje za česť, že TUZVO dostala možnosť zorganizovať V. Zimnú univerziádu SR 2018. Univerzita popri vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti kladie dôraz aj na podporu pravidelnej fyzickej a športovej činnosti študentov a zamestnancov, ktorá je základom zdravého telesného, pohybového, psychického a sociálneho rozvoja každého človeka. Poďakoval Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej asociácii univerzitného športu a partnerom za súčinnosť pri príprave a vytvorení technických podmienok podujatia.

Primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová nadviazala na príhovor rektora TUZVO spomienkou na československú univerziádu z roku 1979, ktorá sa konala vo Zvolene na vtedajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej. Poukázala aj na spoločenskú stránku športových súťaží, ktoré popri budovaní vôľových schopností prinášajú aj nadväzovanie nových priateľstiev. Privítala všetkých hostí a športovcov vo Zvolene, poďakovala sa organizátorom a partnerom za prípravu univerziády. Zveľadenie univerzitných športovísk vytvára zázemie nielen pre športovcov, ale aj pre obyvateľov mesta.

Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu Július Dubovský pozdravil prítomných v mene Slovenskej asociácie univerzitného športu. Pripomenul, že v budúcom roku oslávi slovenský akademický šport svoju storočnicu. Konštatoval, že VŠLD a po nej aj TUZVO je významnou inštitúciou pri organizovaní športových podujatí a je baštou prípravy významných reprezentantov, medzi nimi aj nositeľov medailí, napríklad vo vodnom slalome. V tomto roku je po prvýkrát zaradený medzi univerziádne športy aj ľadový hokej, s cieľom pozdvihnúť ho aj ako akademický šport.

Predseda Organizačného výboru ZU SR 2018 Andrej Jankech zdôraznil, že šport je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského života a pomáha pestovať schopnosti pre ľahšie zdolávanie študijných povinností a skúšok. Všetci rečníci vo svojich príhovoroch popriali športovcom zimnej univerziády veľa hodnotných športových výkonov, súťaženie v duchu fair-play a nezabudnuteľné spomienky a divákom a podporovateľom príjemné chvíle strávené v kruhu akademického športu.

Za zvuku študentskej hymny Gaudeamus Igitur boli vztýčené vlajka SAUŠ a vlajka TUZVO a bol zapálený univerziádny oheň. Súčasťou oficiálneho aktu bola aj prísaha športovca a prísaha rozhodcu.

V kultúrnom programe slávnosti vystúpil vysokoškolský folklórny súbor Poľana, ktorý pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene už takmer 62 rokov.

RNDr. Andrej Jankech, PhD. predseda organizačného výboru ZU SR 2018
Foto: P. Koreň